צור קשר:  052-3256482  03-5462815

עקב אחרינו בפייסבוק

נוטריון- שירותי המשרדלהלן פירוט אישורים נוטריונים אותם מנפיק משרדנו:

• אימות חתימה נוטריון לייפוי כוח בנק למשכנתאות (להלוואת משכנתא מבנק ברכישת נדל"ן).
• אימות חתימה נוטריון לייפוי כוח כללי או ספציפי (למשל: לפעולות בשם אדם מוגבל פיזית, השוהה בחו"ל, וכו').
• אימות חתימה לייפוי כוח נוטריון לפעולות של עורך דין מקרקעין (למשל: ברכישת דירה חדשה מקבלן, וכו').
• אישורי נוטריון בדבר אימות חתימה על כל מסמך אחר.
• תצהירים נוטריונים.
• אישור הסכם ממון טרום נישואין ע"י נוטריון.
• אישורים נוטריונים לנכונות מסמכים - 'העתק מתאים למקור' (כגון: תעודות השכלה, תעודת לידה ופטירה, רישיונות,
  מסמכי גירושין, פסקי-דין, וכו').
• אישורי חיים נוטריונים (אישור נוטריון כי פלוני הינו מצוי בין החיים).
• שירות נוטריון של אישורי אפוסטיל (אישור נוטריון למסמכים לחו"ל - למדינות המנויות על אמנת האג).
• כל אישורים נוטריון אחר, לפי צורכי הלקוח, הכול בהתאם לחוק הנוטריונים.